Členství

Přihláška k členství do sdružení Okáčko ke stažení ZDE

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby a registrovaná občanská sdružení, které souhlasí s cíly sdružení a zaváží se dodržovat jeho Stanovy a další vnitřní předpisy sdružení.

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením Radě sdružení,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady,
e) zánikem sdružení.

5. Evidence členů se vede v Knize členů sdružení Okáčko, o. s. (dále jen kniha).

6. Svůj vstup do sdružení potvrdí člen podpisem v této knize. O výstupu se provede záznam v knize.

Práva a povinnosti členů sdružení

1. Člen má právo:

a) podílet se na činnosti sdružení,
b) být informován o celkové činnosti sdružení,
c) volit do orgánů sdružení dosažením 15 let věku,
d) být volen do orgánů sdružení, dovrší li v den volby 18 let věku,
e) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na činnosti Sdružení směřujících k naplňování jeho poslání,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Poslat komentář

Přihlašte se pro přidání komentáře.

 • Partneři


  Děkujeme našim partnerům za finanční podporu a důvěru.

 • Anketa

  Co říkáte na taneční happening?

  • Byl skvělý, příští rok opakovat. (100%, 1 hlasy)
  • Líbil se mi. (0%, 0 hlasy)
  • Dalo se to. (0%, 0 hlasy)
  • Nelíbil se mi (0%, 0 hlasy)

  Hlasovalo: 1

  Nahrávání ... Nahrávání ...
 • Archivy